Chuyên viên đầu tư

06/05/2024

Nhiệm vụ:  – Tìm kiếm, kiểm tra quy hoạch, nghiên cứu pháp lý, khảo sát vị trí, tính toán hiệu quả, lập báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án. – Tái đánh giá định kỳ hiệu quả đầu tư các dự án đã và đang thực hiện – Tìm kiếm nguồn,

Nhân viên hành chính kinh doanh

06/05/2024

Nhiệm vụ:  – Đón tiếp, chăm sóc, hướng dẫn khách hàng, đối tác tới làm việc và tham quan căn hộ mẫu; – Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng tới giao dịch trong phạm vi công việc được giao phụ trách; – Quản lý sử dụng các hạng mục tại sàn giao

Trưởng bộ phận truyền thông

23/04/2024

Nhiệm vụ:  – Tham gia xây dựng và trực tiếp triển khai các chương trình, chiến dịch truyền thông, chiến dịch Marketing cho thương hiệu Công ty, dự án, dịch vụ theo định hướng chiến lược của Công ty. – Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động

Chuyên viên Marketing

23/04/2024

Nhiệm vụ:  – Lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm soát tiến độ & hiệu quả các hoạt động tiếp thị tại chỗ, quảng cáo tiếp thị offline; – Lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm soát tiến độ & hiệu quả các sự kiện; – Quản

Giám đốc chương trình tiếng Anh

10/03/2024

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – PHUDONG LOTUS KINDERGARTEN Nhiệm vụ:  – Tham gia xây dựng, đổi mới: chương trình học tiếng Anh; các hoạt động, dự án về giáo dục theo kế hoạch phù hợp với định hướng và mục tiêu chiến lược của Công ty. – Quản lý triển khai chương trình

Trưởng nhóm kinh doanh

10/03/2024

Nhiệm vụ:  – Tiếp nhận Kế hoạch kinh doanh/bán hàng từ quản lý trực tiếp. Lập, phân bổ và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của đội nhóm – Quản lý, giám sát, hỗ trợ kịp thời các thành viên trong đội nhóm thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả. – Tham