bất động sản

Tận dụng lợi thế nền tảng từ hệ thống các công ty xây dựng, Phú Đông Group kiên định với mục tiêu kiến tạo bất động sản chất lượng, giá hợp lý phục vụ người ở thực.

xây dựng

Xây dựng là lĩnh vực quan trọng cốt lõi của hệ thống Phú Đông Group. Các công ty đạt chứng chỉ xây dựng công trình cấp 1 trong hệ thống đã góp phần kiến tạo nên các công trình chất lượng cao, tô điểm thêm diện mạo đô thị hiện đại trong suốt hơn 4 thập kỷ qua.

DỊCH VỤ

Với hai mảng chính là Giáo dục và Du lịch, lĩnh vực Dịch vụ góp phần phát triển hệ sinh thái đa dạng và chất lượng của Phú Đông, đưa tầm vóc thương hiệu song hành cùng sự phát triển của quốc gia.