KCH Phú Đông Premier tổ chức tập huấn, tuyên truyền và diễn tập PCCC

Nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của cư dân trong công tác PCCC, Ban quản lý KCH Phú Đông Premier phối hợp cùng Đội CS PCCC KV Bình Thắng – Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, tổ chức buổi “Tập huấn, tuyên truyền và diễn tập PCCC tại KCH Phú Đông Premier”.

Đánh giá của bạn

Tin liên quan