Phú Đông Lotus Kindergarten

Trường mầm non Phú Đông Lotus là một trong những đầu tư về hạ tầng xã hội của Phú Đông Group ngay từ khi bắt đầu phát triển những dự án tại khu vực Đông Bắc Sài Gòn, với mong muốn mang đến môi trường giáo dục chất lượng cho những cư dân nhí trong những năm tháng đầu đời.

Thông tin dự án

thư viện