CBM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

Vào ngày 21/01/2017, CBM đã tổ chức thành công “Đại Hội Cổ Đông Thường Niên và Tổng Kết Sản Xuất Kinh Doanh năm 2016” tại khách sạn Victory.

Đánh giá của bạn

Tin liên quan