Video clips

Phú Đông Group – Đẩy mạnh phát triển sản phẩm căn hộ dành cho khách hàng trẻ

Phú Đông Group – Đẩy mạnh phát triển sản phẩm căn hộ dành cho khách hà…

Bản tin số thứ 9

Bản tin số thứ 9

Gala Year End 2020 - The Power Of One

Gala Year End 2020 - The Power Of One

Clip chúc tết hệ thống: Phú Đông Group

Clip chúc tết hệ thống: Phú Đông Group

Phim phóng sự An cư lạc nghiệp - BTV1

Phim phóng sự An cư lạc nghiệp - BTV1

Bản tin 12h - HTV9

Bản tin 12h - HTV9

Trao giấy chứng nhận sự dụng đất cho cư dân HLPĐ

Trao giấy chứng nhận sự dụng đất cho cư dân HLPĐ

Hạ tầng KDC HL Phú Đông tháng 02/2020

Hạ tầng KDC HL Phú Đông tháng 02/2020

Phim giới thiệu dự án HLPĐ

Phim giới thiệu dự án HLPĐ

Phim 3D Phú Đông Sky Garden

Phim 3D Phú Đông Sky Garden

Bản tin Phú Đông số 8

Bản tin Phú Đông số 8

Góc nhà đẹp tập 02

Góc nhà đẹp tập 02