Tin Công Đoàn

Họp mặt toàn thể CBCNV Phú Đông Group qu…

Tối ngày 24/04 vừa qua, hơn 100 thành viên của gia đình Phú Đông Group đã quây quần b…