Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Những điều khoản và điều kiện đối với Người Tìm Kiếm Bất Động Sản trên trang Phudonggroup.com

Công ty Cổ Phần  địa ốc Phú Đông. Hợp đồng thuê Dịch Vụ Trực tuyến Phục Vụ Giao Dịch Bất Động Sản.

Những điều khoản và điều kiện
Phiên bản: 5/2009

Danh xưng ‘‘ chúng tôi’’, ‘‘ của chúng tôi’’ đề cập đến việc kinh doanh của Công ty Him Lam  Land dưới hình thức là trang web Phudonggroup.com và các chi nhánh, nhân viên, viên chức, đại lý, khối liên kết hoặc những bộ phận được chỉ định của công ty.
Trang web của chúng tôi là trang Phudonggroup.com
Danh xưng ‘‘ Quý vị’’, ‘‘ Của quý vị’’ trao quyền đến quý vị để trở thành người sử dụng Internet Phục Vụ Giao Dịch Bất Động Sản ( chỉ đơn thuần là ‘‘ Dịch Vụ’’ ).
‘‘ Dịch Vụ’’ có thể bao hàm bất cứ điều sau hoặc một sự kết hợp của:

 • Tiến trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với việc quý vị cập nhật chi tiết bất động sản ( bao gồm hình ảnh) hoặc là:
  .Công cụ tìm kiếm bất động sản phạm vi rộng dễ dàng truy cập trên trang Phudonggroup.com.
  · Biểu ngữ quảng cáo trực tuyến và số lần truy cập biểu ngữ hoạt động trên website của chúng tôi.
  · Các loại bất động sản của quý vị sẽ được giới thiệu đặc biệt trên website của chúng tôi.
  · Các dịch vụ trang web chủ bao gồm web lưu trữ và việc đăng ký và bảo dưỡng tên miền.
  · Các ứng dụng phần mềm và sản phẩm phụ đi kèm.
  · Hướng dẫn.
  · Hỗ trợ qua điện thoại.

Những điều sau là các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn được qui định đối với việc sử dụng dịch vụ của quý vị. Việc tiếp nhận một Đơn Đặt Hàng ( Order Form) quý vị ký tên được xem như quý vị đã đồng ý Những Điều Khoản và Điều Kiện này. Vui lòng đọc Những Điều Khoản và Điều Kiện cùng với Đơn Đặt Hàng( Order Form), và bất cứ văn bản khác cung cấp cho quý vị vào thời điểm kí tên vào Đơn Đặt Hàng ( Order Form).

Trách nhiệm của quý vị

Quý vị phải:

 • Chỉ quảng cáo những bất động sản hiện đang có giá trị cho việc mua bán hoặc cho thuê trong phạm vi nước Việt Nam được quý vị tán thành;
 • Trong vòng 72 giờ hợp đồng mua bán hoặc cho thuê đã đi vào hoạt động đối với một loại bất động sản, hoặc đánh dấu loại bất động sản này đã bán (‘‘sold’’) hoặc là đã cho thuê( ‘‘leased’’) trong Cổng Quản Lý Khách Hàng để loại bỏ danh sách đã được kích hoạt trên website.
 • Khi được chúng tôi yêu cầu cập nhật danh sách quảng cáo của quý vị theo định kì, quý vị phải đánh dấu tất cả danh sách bất động sản đã được bán (‘‘sold’’) hoặc đã được cho thuê (‘‘ leased’’), danh sách này nằm trong cơ sở dữ liệu đã bán. Chúng tôi có thể loại bỏ bất kỳ danh sách bất động sản ra khỏi dịch vụ vì đã không được chuyển đến cơ sở dữ liệu đã bán, thu hồi hoặc mở rộng khi được yêu cầu.
 • Đảm bảo rằng tư liệu quý vị phát triển trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi đều mang tính hợp pháp hoặc không dành riêng cho bất kỳ mục đích sai trái khác, chẳng hạn những thông tin mang tính phỉ báng, sai lạc hoặc lừa dối, vi phạm bản quyền mà điều này đặt chúng tôi vào tình thế chịu trách nhiệm, những vụ kiện pháp lý, hoặc những hình phạt khác;
 • Đảm bảo rằng quý vị không thực hiện, sắp xếp hoặc cho phép gán ghép bất kỳ những ý kiến tham khảo đến chúng tôi hoặc vào website của chúng tôi dưới hình thức văn bản ( bao hàm những tài liệu mua bán hoặc quảng cáo)
 • Đảm bảo rằng: 
  o Tư liệu đăng tải qua dịch vụ chỉ đề cập đến chi tiết danh sách của một loại bất động sản cụ thể;
  o Chi tiết danh sách đối với một bất động sản đặc biệt thông qua dịch vụ chỉ được quý vị thiết lập ( bao gồm bất kỳ cơ quan liên đới trong nhóm bất động sản của quý vị) duy nhất một lần; và
  o Bất cứ ý kiến tham khảo đối với tư liệu ngoài chi tiết danh sách dành cho một loại bất động sản phải tiếp nhận sự tán thành của chúng tôi bằng văn bản trước khi quý vị đăng tải.
  o Đảm bảo rằng không cá nhân, có thẩm quyền hoặc không thẩm quyền, sử dụng thuê bao của quý vị đối với dịch vụ vi phạm những điều khoản và điều kiện; và
  o Không thực hiện bất cứ ý kiến tham khảo về việc mua bán hoặc quảng cáo đối với chúng tôi hoặc website của chúng tôi nếu không được chúng tôi phê duyệt bằng văn bản.

Quý vị cũng công nhận rằng:

 • Quý vị đã đọc và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản thuộc tất cả các thông cáo pháp lý được niêm yết trên trang trong phần Qui định quyền riêng tư và Thông tin pháp lý;
 • Quý vị đại diện và đảm bảo rằng quý vị được quyền phát động hoặc đăng tải tư liệu sẳn có để sử dụng dịch vụ và quý vị thực hiện chiếu theo quyền của người sở hữu tất cả các loại bất động sản. Để tránh sự nghi ngờ, quý vị công nhận việc ưng thuận với điều lệ này chẳng hạn việc trao quyền bởi một người sở hữu một loại bất động sản đến các đa số các cơ quan bất động sản:
  -Không cho phép quý vị cấp quyền đối với bất kỳ cá nhân khác( bao gồm, nếu không có giới hạn, các cơ quan liên đới trong nhóm bất động sản của quý vị) để sử dụng một trong những thuê bao.
  -Quý vị công nhận rằng bất kỳ sự thực hiện như thế sẽ bị quy là vi phạm những điều khoản và điều kiện.
 • Qua việc sử dụng dịch vụ, quý vị trao cho chúng tôi một giấy chứng nhận không thu hồi, mang phạm vi rộng để thương nghiệp hóa, sao chép, cấp phép đến các cá nhân khác, sử dụng và mô phỏng vì bất kỳ mục đích khác mà tư liệu quý vị phát động hoặc đăng tải để sử dụng dịch vụ.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm giám sát hoặc kiểm duyệt tư liệu được người dùng dịch vụ đăng tải trên website của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi có quyền làm như thế.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của dịch vụ hoặc vì bất cứ lỗi hoặc sự thiếu sót trong dữ liệu bất động sản được quý vị cung cấp.
 • Những hệ thống hoặc việc sai chức năng kĩ thuật có thể ngăn việc truy cập đến tất cả hay chỉ bất kỳ bộ phận nào trong dữ liệu bất động sản;
 • Quý vị chịu trách nhiệm và thanh toán chi phí của tất cả dịch vụ viễn thông và phí truy cập Internet khi sử dụng website của chúng tôi, cho dù việc truy cập đã được chúng tôi sắp xếp hay không.
 • Quý vị chịu trách nhiệm về tính bảo mật và tình trạng nguyên vẹn của dữ liệu.
 • Việc truyền tải dữ liệu qua Internet có thể không tránh khỏi lỗi hoặc bị trì hoãn.
 • Chúng tôi sẽ liên hệ để thông báo đến quý vị về những cơ hội, sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi phát triển. Quý vị trao cho chúng tôi quyền liên hệ qua email, SMS, và những phương tiện truyền thông điện tử khác đối với mục đích này trừ phi quý vị dứt khoát yêu cầu chúng tôi không liên lạc với quý vị qua phương tiện truyền thông.

Thời hạn ban đầu, Đình chỉ hoặc Kết thúc dịch vụ

Trừ khi được công bố trong Đơn Khai Báo, hợp đồng này sẽ có Thời Hạn ban đầu là 12 tháng tính từ thời điểm kí hợp đồng. Theo sau giai đoạn mãn hạn thời hạn ban đầu hoặc giai đoạn đổi mới, hợp đồng này sẽ tiếp tục kéo dài dựa trên nền tảng từng tháng chiếu theo cùng Những Điều Khoản và Điều Kiện, nhưng theo trường hợp ngoài hợp đồng trừ khi:

 • quý vị cung cấp cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản rõ ràng trong vòng 30 ngày về việc quý vị không tiếp tục hợp đồng.
 • quý vị ký hợp đồng mới với chúng tôi.

Trường hợp ngoài hợp đồng luôn sẵn có ngay khi có yêu cầu và sẽ xuất hiện nhiều hơn trường hợp áp dụng hợp đồng có thời hạn ấn định.
Chúng tôi có thể hủy bỏ hợp đồng tại bất kì thời điểm đối với bất kỳ ai miễn là một bản thông báo bằng văn bản trong vòng 7 ngày được trao cho quý vị. Nếu quý vị tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi kết thúc hợp đồng, quý vị sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ khoản chi phí khác phát sinh.
Nếu không giới hạn quyền của chúng tôi, chúng tôi có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc tạm thời loại bỏ chi tiết của bất kỳ bất động sản được quý vị cập nhật vào website của chúng tôi hoặc kết thúc hợp đồng nếu:

 • Quý vị không thanh toán chi phí đến hạn
 • Quý vị vi phạm bất cứ phần nào trong hợp đồng và không chỉnh sửa sự vi phạm đó trong vòng 7 ngày chúng tôi gửi thông báo yêu cầu sự chỉnh sửa;
 • Bất cứ tư liệu được quý vị cung cấp không đúng hoặc sai lệch;
 • Quý vị có nguy cơ phá sản, ngưng kinh doanh, đang trong giai đoạn tiếp quản, trách nhiệm quản lý tài sản, hoặc đang soạn hợp đồng với người cho vay, hoặc chỉ định một người tiếp nhận hoặc một quản lý đối với tất cả hoặc bất cứ phần khác của tài sản của quý vị hoặc đang cho thấy tình trạng vỡ nợ; hoặc
 • Quý vị tử vong, hoặc nếu quý vị có cộng tác, bị bác bỏ hoặc một đơn xin hủy bỏ được trình bày, nếu quý vị là một công ty,sẽ được kết thúc hoặc một đơn xin thanh toán được ghi lại.

Quý vị phải thanh toán những khoản chưa trả cho chúng tôi trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc hợp đồng.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc kết thúc hợp đồng tuân thủ điều lệ này không làm giảm nghĩa vụ và trách nhiệm của quý vị chiếu theo hợp đồng và chúng tôi có quyền thi hành những nghĩa vụ và trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào.

Gói cước, Chi phí và Quảng Cáo

Chi phí hiện hành đối với dịch vụ được chỉ định cụ thể trong Đơn Khai Báo ( Application Form). Chúng tôi đem đến một số gói cước khác nhau thay đổi xét theo giá và dịch vụ được tính kèm theo. Quý vị có thể thuê tất cả các gói ngoại trừ việc chuyển đổi, hoặc cộng thêm các điều kiện đặc biệt cho gói cước tùy theo việc chúng tôi xem xét. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện của hợp đồng, bao gồm thành phần gói cước và chi phí, trong bất kỳ thời điểm nào. Quý vị sẽ được trao thông báo về bất cứ sự thay đổi đối với chi phí hoặc thành phần gói cước của chúng tôi. Chúng tôi tiếp nhận việc thanh toán chi phí dịch vụ hàng tháng của quý vị theo bảng thông báo sau sẽ cho thấy việc tán thành đối với những điều khoản và điều kiện được chỉnh sửa.
Chi phí dịch vụ cho tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ buộc phải thanh toán theo thời hạn của hợp đồng trong vòng 7 ngày từ thời điểm của hợp đồng. Chi phí cho những tháng tiếp theo phải thanh toán trước thời hạn 7 ngày tính từ lúc bắt đầu của những tháng tiếp theo dựa trên việc xem xét thời điểm của hợp đồng. Nếu chúng tôi không nhận được sự thanh toán khi đến hạn, chúng tôi có thể:

 • loại bỏ bất kì sự ý kiến hoặc ngăn việc truy cập vào dữ liệu bất động sản được quý vị đăng tải vào trang.
 • tính phí quản lý $5.00 cộng với VAT theo tháng dựa trên việc kê khai quá hạn.
 • tính phí lợi tức dựa trên khoản quá hạn theo tỉ lệ tương đương 2% theo tháng; và
 • quá hạn này, bao gồm nhưng không hạn chế đối với việc thu phí trung gian và phí pháp lý.

Quý vị sẽ thanh toán tất cả khoản thuế, thuế hàng hóa và những khoản thu của nhà nước phải thanh toán cùng với hợp đồng cho dù áp dụng theo thời điểm của hợp đồng hoặc trong tương lai bao gồm bất kỳ Thuế Giá Trị Gia Tăng( VAT) nếu không có bất cứ giới hạn nào.

Hạn chế về trách nhiệm và đảm bảo bồi thường

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm chiếu theo hợp đồng về việc trách nhiệm bị gây ra bởi:

 • bất kỳ sự vi phạm về nghĩa vụ của quý vị chiếu theo hợp đồng; hoặc
 • bất kỳ sự trì trệ trong việc thực hiện hoặc vi phạm hợp đồng xuất phát từ kết quả của những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nhưng không hạn chế đối với việc bị nhiễm vi- rut, những khuyết điểm khác hoặc việc không thể thực hiện công tác làm máy chủ đối với website của chúng tôi.

Quý vị đảm bảo với chúng tôi và các cơ quan, nhân viên và đại lý của chúng tôi về bất kỳ chỉ thị hoặc trách nhiệm, mất mát, thiệt hại, chi phí và phí tổn( bao gồm chi phí pháp lý về một luật sư cố vấn và cơ sở khách hàng) phải gánh chịu do hệ quả của việc đòi bồi thường hoặc những vụ kiện bên thứ ba mang đến cùng với tư liệu được quý vị phát động liên quan đến dịch vụ.

Tổng quan

 • Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào trong 30 ngày trước khi thông báo bằng văn bản. Quý vị công nhận rằng việc chúng tôi xuất bản các sửa đổi về những điều khoản và điều kiện được chỉnh sửa theo đường liên kết này trên website của chúng tôi sẽ xác lập một thông báo bằng văn bản đến quý vị về những thay đổi.
 • Việc không trì hoãn hoặc không thực hiện việc thi hành bất kỳ điều khoản của hợp đồng sẽ được xem là một sự khước từ hoặc tạo ra tiền lệ hoặc sẽ khiếu kiện quyền của chúng tôi.
 • Một thông báo sẽ được gửi bằng email,bằng thư thanh toán trước hoặc bản sao đến địa chỉ của quý vị hoặc địa chỉ được biết trước của chúng tôi.
 • Quý vị không bàn giao hợp đồng nếu không được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.
 • Văn bản hợp đồng ( cùng với bất kỳ văn kiện đề cập đến trong hợp đồng hoặc được chúng tôi cung cấp cùng lúc với hợp đồng ) là thành phần chính của toàn bộ hồ sơ hợp đồng. Hồ sơ hợp đồng này có hiệu lực thay thế tất cả các liên hệ, thỏa thuận hoặc thông báo trước đó.
 • Pháp luật Việt Nam có toàn quyền kiểm soát các điều khoản hợp đồng.
 • Quý vị đệ trình đến quyền thực thi pháp luật của tòa án Việt Nam.
 • Nếu bất kỳ điều khoản của hợp đồng có thể không hợp lệ vì bất kỳ lí do gì hoặc không thể thi hành theo luật, giá trị pháp lý và việc thi hành của phía còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.