Cao ốc Bình Đông Xanh

557 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TP.HCM
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn 5
  • Năm khởi công: 2014
  • Giá trị: 0
Cao ốc Bình Đông Xanh