Lĩnh vực hoạt động

Phú Đông Lotus Kindergarten

Khu Dân Cư Him Lam Phú Đông, Dĩ An, Bình Dương

Tổng diện tích khu đất : 3.277,41 m2
Diện tích sàn : 3.587 m2
Diện tích xây dựng : 1.310,95 m2
Diện tích cây xanh, giao thông : 1.981,11 m2
Mật độ xây dựng : 40 %
Tổng số trẻ : 410 trẻ

Dự án khác: