Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phát triển Đông Á
 • Hình thức: Công ty liên kết
 • 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
 • Điện thoại: (84-28) 8960493

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phát triển Đông Á

Ngành nghề kinh doanh

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Chăn nuôi lợn (Ngành chính)
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Công ty khác: