Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Thương Mại - Xây Dựng HL 86
 • Hình thức: Công ty thành viên
 • 34 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình

Công ty Cổ phần Thương Mại - Xây Dựng HL 86

 1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
 4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 5. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
 6. Đóng tàu và cấu kiện nổi
 7. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
 8. Xây dựng công trình công ích
 9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 17. Bốc xếp hàng hóa
 18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 21. Hoạt động tư vấn quản lý
 22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Công ty khác: