Công ty thành viên

Công Ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Và Xây Dựng Đất Việt
  • Hình thức: Công ty liên kết
  • 34, đường Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: (84-28) 9891601

Công Ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Và Xây Dựng Đất Việt

  1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  2. Xây dựng công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình dân dụng, công nghiệp. Xây dựng các công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê.

Công ty khác: