CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Vị trí

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ

Số lượng

01

Địa điểm

THEO PHÂN CÔNG CỦA PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ

Hạn nộp hồ sơ

31/07/2022

ỨNG TUYỂN NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TUYỂN DỤNG
TỪ PHÚ ĐÔNG