CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Vị trí

NHÂN VIÊN IT

Số lượng

01

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

30/09/2023

ỨNG TUYỂN NGAY
Vị trí

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Số lượng

01

Địa điểm

Hạn nộp hồ sơ

30/09/2023

ỨNG TUYỂN NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TUYỂN DỤNG
TỪ PHÚ ĐÔNG


    Tải CV lên