Thông tin mới

Thư viện Video

Phú Đông Group

Build better

Với thông điệp: "Build better – Xây dựng tốt hơn mỗi ngày". Phú Đông Group nuôi dưỡng đam mê tạo nên những sản phẩm bất động sản tốt nhất, có giá trị gia tăng theo thời gian. Với sự đồng hành của cả hệ thống cùng các đối tác chiến lược, chúng tôi tin rằng, những công trình ấn tượng trong tương lai, là thành quả của sự gắn kết ngày hôm nay.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Phú Đông Group hoạt động trong 5 lĩnh vực: Bất động sản; Xây dựng; Vật liệu xây dựng; Giáo dục và Du lịch.

05 Lĩnh vực hoạt động

Dự án Tiêu biểu

Các dự án đang giao dịch và phát triển